Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014

CHUYỆN THƯỜNG THƯỜNG

THƠ KHỈ
Vừa thoạt trông biết ngay là khỉ
Già chát nhăn nheo mặt tựa quỷ
Nửa người nửa ngợm chừng tưởng quý
Môi son má phấn đuôi dấu kỷ
Tay níu chân trèo mông lắc leo
Dăm ba thằng nộm dỏi mắt theo
Khọt khẹt tung hê miệng thèo lẻo
Vổ tay đôm đốp muốn leo trèo
Rừng núi bây giờ hết tan hoang
Đua nhau xuống phố ,xuống từng đàn
Hí lộng chùa hoang sư chán nản
Vườn thơ tan tác lá hoa tan
………………..
Đợi đền khi mô Hoàn cốt khỉ?!

chaunamphong

1 nhận xét: